• : 093 20 20 247 (Ms.Nhung)

  : sale1@qua247.com

 • : 0938 747 247 (Ms. Nhi)

  sale2@qua247.com

 • Ms.Ngọc

  : 0909 334 247 (Ms. Ngọc)

  sale4@qua247.com

 • : 090 6869 247 (Trúc My)

  : sale3@qua247.com

 • : 090 2838 247 (Tiểu Tống)

  : sale5@qua247.com

 • : 0909 279 247 (Ms. Vân)

  : sale6@qc247.com

 • : 0902 808 247 (Diễm My)

  : sale7@qc247.com

 • : 0909 420 247 (Ms. Ngân)

  lengan@qua247.com

Trang chủ » Blog quà tặng » Những thú vị đằng sau biểu tượng logo

Những thú vị đằng sau biểu tượng logo

Biểu tượng Logo của một công ty thành công luôn đồng nghĩa với bản sắc của công ty đó. Hãy suy ngẫm về những hình ảnh như: Mái vòm màu vàng của McDonalds, quả táo khuyết của Apple, kiểu chữ sáng tạo của Coca Cola… hay bất cứ hình ảnh logo nào mà bạn có thể nhớ.

Đây là lần đầu tiên của Yahoo sau 18 năm, quyết định “đại tu” logo của chính mình. Một phần của chiến lược này là chiến dịch “30 ngày thay đổi”. Trong suốt thời gian này, nó sẽ giới thiệu những logo tiềm năng cho đến khi quyết định logo chính thức vào ngày 5 tháng 9.

Ban giám đốc của Yahoo cũng đã nhận thức rõ những rủi ro có thể xảy ra với logo mới. Sẽ có nhiều người thích nó, nhưng cũng sẽ có không ít người ghét nó.

Sau đây là cách tìm hiểu những thông tin bên trong của một logo và phương pháp để sáng tạo logo cho chính mình:y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-1 Những thú vị đằng sau biểu tượng logo

y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo Những thú vị đằng sau biểu tượng logo

y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-6 Những thú vị đằng sau biểu tượng logo y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-3 Những thú vị đằng sau biểu tượng logo y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-5 Những thú vị đằng sau biểu tượng logo

Những thú vị đằng sau biểu tượng logo
Đánh giá
Biểu tượng Logo của một công ty thành công luôn đồng nghĩa với bản sắc của công ty đó. Hãy suy ngẫm về những hình ảnh như: Mái vòm màu vàng của McDonalds, quả táo khuyết của Apple, kiểu chữ sáng tạo của Coca Cola… hay bất cứ hình ảnh logo nào mà bạn có thể nhớ. Đây là lần đầu tiên của Yahoo sau 18 năm, quyết định “đại tu” logo của chính mình. Một phần của chiến lược này là chiến dịch “30 ngày thay đổi”. Trong suốt thời gian này, nó sẽ giới thiệu những logo tiềm năng cho đến khi quyết…

Đánh giá tổng quan

User Rating: 4.68 ( 2 votes)