Những thú vị đằng sau biểu tượng logo

Biểu tượng Logo của một công ty thành công luôn đồng nghĩa với bản sắc của công ty đó. Hãy suy ngẫm về những hình ảnh như: Mái vòm màu vàng của McDonalds, quả táo khuyết của Apple, kiểu chữ sáng tạo của Coca Cola… hay bất cứ hình ảnh logo nào mà bạn có thể nhớ.

Đây là lần đầu tiên của Yahoo sau 18 năm, quyết định “đại tu” logo của chính mình. Một phần của chiến lược này là chiến dịch “30 ngày thay đổi”. Trong suốt thời gian này, nó sẽ giới thiệu những logo tiềm năng cho đến khi quyết định logo chính thức vào ngày 5 tháng 9.

Ban giám đốc của Yahoo cũng đã nhận thức rõ những rủi ro có thể xảy ra với logo mới. Sẽ có nhiều người thích nó, nhưng cũng sẽ có không ít người ghét nó.

Sau đây là cách tìm hiểu những thông tin bên trong của một logo và phương pháp để sáng tạo logo cho chính mình:y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-1

y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo

y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-6 y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-3 y-nghia-thu-vi-cua-cac-logo-5